All Razer laptops prices in South Korea

Razer Blade 14 (2024) Blade 14 (2024)
Starting Price KRW 3,327,867
Razer Blade 14 (Ryzen 9 8945HS) Blade 14 (Ryzen 9 8945HS)
Starting Price KRW 2,712,600
Razer Blade 16 X Automobili Lamborghini Edition Blade 16 X Automobili Lamborghini Edition
Starting Price KRW 6,163,767
Razer Blade 14 Gaming Laptop Blade 14 Gaming Laptop
Starting Price KRW 3,451,167
Razer Blade 14 (Ryzen 9 7940HS) Blade 14 (Ryzen 9 7940HS)
Starting Price KRW 3,327,867
Razer Blade 16 14th Gen Blade 16 14th Gen
Starting Price Comming Soon
Razer Blade 15 14th Gen Blade 15 14th Gen
Starting Price Comming Soon
Razer Blade 14 2023 Blade 14 2023
Starting Price KRW 2,957,967
Razer Blade 18 14th Gen Blade 18 14th Gen
Starting Price Comming Soon
Razer Blade 18 Gaming Laptop Blade 18 Gaming Laptop
Starting Price KRW 3,574,467
Razer Blade 16 Gaming Laptop Blade 16 Gaming Laptop
Starting Price KRW 3,204,567
Razer Blade 16 (Core i9 13th Gen) Blade 16 (Core i9 13th Gen)
Starting Price KRW 5,300,667
Razer Blade 18 13th Gen Blade 18 13th Gen
Starting Price KRW 5,547,267
Razer Blade 16 (13th Gen) Blade 16 (13th Gen)
Starting Price KRW 4,437,567
Razer Blade 15 13th Gen Blade 15 13th Gen
Starting Price KRW 2,711,367
Razer Blade 18 Core i9 13th Gen Blade 18 Core i9 13th Gen
Starting Price KRW 4,684,167
Razer Blade 14 (Ryzen 9 6900HX) Blade 14 (Ryzen 9 6900HX)
Starting Price KRW 3,204,567
Razer Blade 15 Core i7 13th Gen Blade 15 Core i7 13th Gen
Starting Price KRW 2,957,967
Razer Blade 15 (Core i7 12th Gen) Blade 15 (Core i7 12th Gen)
Starting Price KRW 1,848,267
Razer Blade 15 Core i7 12th Gen (FHD 360Hz) Blade 15 Core i7 12th Gen (FHD 360Hz)
Starting Price KRW 2,094,867
Razer Blade Pro 17 (Core i7 11th Gen) Blade Pro 17 (Core i7 11th Gen)
Starting Price KRW 3,451,167
Razer Blade Pro 17 (11th Gen) Blade Pro 17 (11th Gen)
Starting Price KRW 3,081,267
Razer Blade 17 Core i7 12th Gen (QHD 240Hz) Blade 17 Core i7 12th Gen (QHD 240Hz)
Starting Price KRW 2,834,667
Razer Blade 17 Core i7 12th Gen (FHD 360Hz) Blade 17 Core i7 12th Gen (FHD 360Hz)
Starting Price KRW 2,218,167
Razer Blade 17 Core i9 12th Gen (QHD 240Hz) Blade 17 Core i9 12th Gen (QHD 240Hz)
Starting Price KRW 2,341,467
Razer Blade 17 Core i9 12th Gen (UHD 144Hz) Blade 17 Core i9 12th Gen (UHD 144Hz)
Starting Price KRW 2,464,767
Razer Blade 17 (Core i7 12th Gen) Blade 17 (Core i7 12th Gen)
Starting Price KRW 2,711,367
Razer Blade 17 (Core i9 12th Gen) Blade 17 (Core i9 12th Gen)
Starting Price KRW 3,081,267
Razer Blade 15 (Core i9 12th Gen) Blade 15 (Core i9 12th Gen)
Starting Price KRW 3,327,867
Razer Blade 15 Core i9 12th Gen (240Hz OLED) Blade 15 Core i9 12th Gen (240Hz OLED)
Starting Price KRW 3,081,267
Razer Blade 15 (12th Gen) Blade 15 (12th Gen)
Starting Price KRW 1,971,567
Razer Blade 17 (12th Gen) Blade 17 (12th Gen)
Starting Price KRW 2,094,867
Razer Blade 17 (2022) Blade 17 (2022)
Starting Price KRW 1,293,417
Razer Blade 15 Core i7 12th Gen (QHD 240Hz) Blade 15 Core i7 12th Gen (QHD 240Hz)
Starting Price KRW 2,341,467
Razer Blade 18 Blade 18
Starting Price KRW 3,944,367
Razer Blade 16 Core i9 13th Gen (RTX 4070) Blade 16 Core i9 13th Gen (RTX 4070)
Starting Price KRW 4,067,667
Razer Blade 17 Core i7 12th Gen (1TB SSD) Blade 17 Core i7 12th Gen (1TB SSD)
Starting Price KRW 1,971,567
Razer Book 13 Core i7 11th Gen Book 13 Core i7 11th Gen
Starting Price KRW 1,849,500
Razer Blade 16 Blade 16
Starting Price KRW 3,327,867
Razer Blade 15 Core i7 11th Gen (RTX 3060) Blade 15 Core i7 11th Gen (RTX 3060)
Starting Price KRW 2,834,667
Razer Blade 15 Core i7 11th Gen (RTX 3080) Blade 15 Core i7 11th Gen (RTX 3080)
Starting Price KRW 3,821,067
Razer Blade 15 Laptop Blade 15 Laptop
Starting Price KRW 3,821,067
Razer Blade 15 Gaming Laptop Blade 15 Gaming Laptop
Starting Price KRW 3,327,867
Razer Blade 15 Advanced Model (2021) Blade 15 Advanced Model (2021)
Starting Price KRW 3,327,867
Razer Blade 15 Base Model (2021) Blade 15 Base Model (2021)
Starting Price KRW 1,726,200
Razer Blade 15 Core i7 11th Gen Blade 15 Core i7 11th Gen
Starting Price KRW 1,849,500
Razer Blade 17 Core i9 11th Gen Blade 17 Core i9 11th Gen
Starting Price KRW 2,341,467
Razer Blade 17 (RTX 3080) Blade 17 (RTX 3080)
Starting Price KRW 2,094,867
Razer Blade 17 (RTX 3070) Blade 17 (RTX 3070)
Starting Price KRW 1,971,567
Razer Blade 17 Core i7 11th Gen Blade 17 Core i7 11th Gen
Starting Price KRW 1,848,267
Razer Blade 17 (11th Gen) Blade 17 (11th Gen)
Starting Price KRW 1,724,967
Razer Blade 17 Blade 17
Starting Price KRW 1,478,367
Razer Blade 15 (11th Gen) Blade 15 (11th Gen)
Starting Price KRW 1,601,667
Razer Blade 17 (2021) Blade 17 (2021)
Starting Price KRW 1,231,767
Razer Blade 14 AMD Notebook Blade 14 AMD Notebook
Starting Price KRW 2,588,067
Razer Blade 14 AMD (2022) Blade 14 AMD (2022)
Starting Price KRW 2,096,100
Razer Blade 15 (2022) Blade 15 (2022)
Starting Price KRW 1,724,967
Razer Blade 14 (2021) Blade 14 (2021)
Starting Price KRW 2,218,167
Razer Blade 14 (AMD) Blade 14 (AMD)
Starting Price KRW 1,972,800
Razer Blade 14 AMD (2021) Blade 14 AMD (2021)
Starting Price KRW 1,849,500
Razer Blade Pro 17 10th Gen (RTX 3070) Blade Pro 17 10th Gen (RTX 3070)
Starting Price KRW 3,082,500
Razer Blade Pro 17 10th Gen (RTX 3080) Blade Pro 17 10th Gen (RTX 3080)
Starting Price KRW 4,315,500
Razer Blade Pro 17 (RTX 3060) Blade Pro 17 (RTX 3060)
Starting Price KRW 2,712,600
Razer Blade Pro 17 (RTX 3070) Blade Pro 17 (RTX 3070)
Starting Price KRW 3,205,800
Razer Blade Pro 17 (RTX 3080) Blade Pro 17 (RTX 3080)
Starting Price KRW 3,822,300
Razer Blade Pro 17 (2021) Blade Pro 17 (2021)
Starting Price KRW 2,835,900
Razer Blade 15 10th Gen (RTX 3080) Blade 15 10th Gen (RTX 3080)
Starting Price KRW 3,329,100
Razer Blade 15 10th Gen (RTX 3070) Blade 15 10th Gen (RTX 3070)
Starting Price KRW 2,589,300
Razer Blade 15 (RTX 3080) Blade 15 (RTX 3080)
Starting Price KRW 3,082,500
Razer Blade 15 (RTX 3070) Blade 15 (RTX 3070)
Starting Price KRW 2,712,600
Razer Blade 15 (RTX 3060) Blade 15 (RTX 3060)
Starting Price KRW 1,972,800
Razer Blade 15 Base Edition (2021) Blade 15 Base Edition (2021)
Starting Price KRW 2,342,700
Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) Blade 15 Advanced Edition (2021)
Starting Price KRW 3,082,500
Razer Blade 15 (2021) Blade 15 (2021)
Starting Price KRW 2,466,000
Razer Book 13 (2021) Book 13 (2021)
Starting Price KRW 1,726,200
Razer Book 13 11th Gen Book 13 11th Gen
Starting Price KRW 1,479,600
Razer Book 13 Book 13
Starting Price KRW 1,233,000
Razer Blade Stealth 13 (2021) Blade Stealth 13 (2021)
Starting Price KRW 1,849,500
Razer Blade Stealth 13 (11th Gen) Blade Stealth 13 (11th Gen)
Starting Price KRW 1,602,900
Razer Blade 15 Studio (2020) Blade 15 Studio (2020)
Starting Price KRW 3,699,000
Razer Blade 15 Studio Blade 15 Studio
Starting Price KRW 3,082,500
Razer Blade Pro (2020) Blade Pro (2020)
Starting Price KRW 2,466,000
Razer Blade Pro 17 10th Gen Blade Pro 17 10th Gen
Starting Price KRW 2,096,100
Razer Blade Pro 17 (2020) Blade Pro 17 (2020)
Starting Price KRW 1,849,500
Razer Blade Stealth 13 10th Gen Blade Stealth 13 10th Gen
Starting Price KRW 1,479,600
Razer Blade Stealth 13 (2020) Blade Stealth 13 (2020)
Starting Price KRW 1,233,000
Razer Blade 15 10th Gen Laptop Blade 15 10th Gen Laptop
Starting Price KRW 2,342,700
Razer Blade 15 10th Gen 1TB SSD Blade 15 10th Gen 1TB SSD
Starting Price KRW 2,219,400
Razer Blade 15 2020 10th Gen Blade 15 2020 10th Gen
Starting Price KRW 2,096,100
Razer Blade 15 Core i7 10th Gen Blade 15 Core i7 10th Gen
Starting Price KRW 1,972,800
Razer Blade 15 10th Gen (2020) Blade 15 10th Gen (2020)
Starting Price KRW 1,849,500
Razer Blade 15 10th Gen Blade 15 10th Gen
Starting Price KRW 1,602,900
Razer Blade 15 (2020) Blade 15 (2020)
Starting Price KRW 1,231,767
Razer Raptor 27 Gaming Monitor Raptor 27 Gaming Monitor
Starting Price KRW 863,100
Razer Blade 15 8th Gen 16GB RAM Blade 15 8th Gen 16GB RAM
Starting Price KRW 1,048,050
Razer Blade 15 8th Gen GTX Blade 15 8th Gen GTX
Starting Price KRW 924,750
Razer Blade 15 8th Gen 512GB SSD Blade 15 8th Gen 512GB SSD
Starting Price KRW 1,048,050
Razer Blade 15 8th Gen 256GB SSD Blade 15 8th Gen 256GB SSD
Starting Price KRW 986,400
Razer Blade 14 6th Gen 1TB Blade 14 6th Gen 1TB
Starting Price KRW 1,109,700
Razer Blade 14 6th Gen 512GB SSD Blade 14 6th Gen 512GB SSD
Starting Price KRW 1,048,050
Razer Blade 14 QHD 6th Gen Blade 14 QHD 6th Gen
Starting Price KRW 801,450
Razer Blade 14 6th Gen 1TB Blade 14 6th Gen 1TB
Starting Price KRW 986,400
Razer Blade 14 Core i7 6th Gen Blade 14 Core i7 6th Gen
Starting Price KRW 924,750
Razer Blade Stealth Core i7 6th Gen Blade Stealth Core i7 6th Gen
Starting Price KRW 616,500
Razer Blade Stealth 6th Gen Blade Stealth 6th Gen
Starting Price KRW 678,150
Razer Blade Stealth Core i7 7th Gen Blade Stealth Core i7 7th Gen
Starting Price KRW 801,450
Razer Blade Stealth Core i7 Blade Stealth Core i7
Starting Price KRW 739,800
Razer Blade Stealth 7th Gen Blade Stealth 7th Gen
Starting Price KRW 616,500
Razer Blade Stealth 12 Core i7 7th Gen Blade Stealth 12 Core i7 7th Gen
Starting Price KRW 863,100
Razer Blade Pro Cor i7 6th Gen Blade Pro Cor i7 6th Gen
Starting Price KRW 1,109,700
Razer Blade Pro 17 6th Gen Blade Pro 17 6th Gen
Starting Price KRW 986,400
Razer Blade Pro 6th Gen Blade Pro 6th Gen
Starting Price KRW 863,100
Razer Blade Stealth 13 Pink Edition Blade Stealth 13 Pink Edition
Starting Price KRW 863,100
Razer Blade 15 UHD 8th Gen Blade 15 UHD 8th Gen
Starting Price KRW 986,400
Razer Blade Pro 7th Gen Blade Pro 7th Gen
Starting Price KRW 1,233,000
Razer Blade Pro Blade Pro
Starting Price KRW 1,109,700
Razer Blade 15 RTX Mercury White Blade 15 RTX Mercury White
Starting Price KRW 1,171,350
Razer Blade 15 RTX White Edition Blade 15 RTX White Edition
Starting Price KRW 1,109,700
Razer Blade 2019 Blade 2019
Starting Price KRW 1,233,000
Razer Blade 15 9th Gen Blade 15 9th Gen
Starting Price KRW 1,171,350
Razer Blade Laptop Blade Laptop
Starting Price KRW 1,171,350
Razer Blade Laptop 2019 Blade Laptop 2019
Starting Price KRW 1,233,000
Razer Laptop 2019 Laptop 2019
Starting Price KRW 1,109,700
Razer Blade 15 2019 Blade 15 2019
Starting Price KRW 1,048,050

Privacy Policy