All Eluktronics laptops prices in Switzerland

Eluktronics Max 17 (13th Gen) Max 17 (13th Gen)
Starting Price Comming Soon
Eluktronics Max 15 (13th Gen) Max 15 (13th Gen)
Starting Price Comming Soon
Eluktronics Prometheus XVII (13th Gen) Prometheus XVII (13th Gen)
Starting Price Comming Soon
Eluktronics MECH 15 (13th Gen) MECH 15 (13th Gen)
Starting Price Comming Soon
Eluktronics MECH 17 (13th Gen) MECH 17 (13th Gen)
Starting Price Comming Soon
Eluktronics MECH 17 Grand Performance Edition MECH 17 Grand Performance Edition
Starting Price CHF 3,920
Eluktronics MECH 17 Core i9 12th Gen (2TB SSD) MECH 17 Core i9 12th Gen (2TB SSD)
Starting Price CHF 3,626
Eluktronics MECH 17 Core i9 12th Gen (1TB SSD) MECH 17 Core i9 12th Gen (1TB SSD)
Starting Price CHF 3,430
Eluktronics MECH 17 Core i9 12th Gen (RTX 3080) MECH 17 Core i9 12th Gen (RTX 3080)
Starting Price CHF 3,234
Eluktronics MECH 17 Gaming Laptop MECH 17 Gaming Laptop
Starting Price CHF 3,234
Eluktronics MECH 17 (Core i9 12th Gen) MECH 17 (Core i9 12th Gen)
Starting Price CHF 2,744
Eluktronics Prometheus XVII Gaming Laptop Prometheus XVII Gaming Laptop
Starting Price CHF 2,842
Eluktronics Prometheus XVII (Core i9 12th Gen) Prometheus XVII (Core i9 12th Gen)
Starting Price CHF 3,332
Eluktronics Prometheus XVII Prometheus XVII
Starting Price CHF 2,940
Eluktronics Prometheus XVII (Core i7 12th Gen) Prometheus XVII (Core i7 12th Gen)
Starting Price CHF 2,450
Eluktronics Prometheus XVII (12th Gen) Prometheus XVII (12th Gen)
Starting Price CHF 2,058
Eluktronics Max 15 Core i9 12th Gen (2TB SSD) Max 15 Core i9 12th Gen (2TB SSD)
Starting Price CHF 3,332
Eluktronics Max 15 Core i9 12th Gen (RTX 3080) Max 15 Core i9 12th Gen (RTX 3080)
Starting Price CHF 3,136
Eluktronics Max 15 Core i9 12th Gen (1TB SSD) Max 15 Core i9 12th Gen (1TB SSD)
Starting Price CHF 2,911
Eluktronics Max 15 Gaming Laptop Max 15 Gaming Laptop
Starting Price CHF 2,744
Eluktronics Max 15 Core i7 12th Gen (2TB SSD) Max 15 Core i7 12th Gen (2TB SSD)
Starting Price CHF 2,450
Eluktronics Max 15 Core i7 12th Gen (RTX 3060) Max 15 Core i7 12th Gen (RTX 3060)
Starting Price CHF 2,254
Eluktronics Max 15 Core i7 12th Gen (1TB SSD) Max 15 Core i7 12th Gen (1TB SSD)
Starting Price CHF 2,048
Eluktronics Max 15 (Core i9 12th Gen) Max 15 (Core i9 12th Gen)
Starting Price CHF 2,842
Eluktronics Max 15 (Core i7 12th Gen) Max 15 (Core i7 12th Gen)
Starting Price CHF 2,352
Eluktronics Max 15 (12th Gen) Max 15 (12th Gen)
Starting Price CHF 1,960
Eluktronics MECH 15 Core i9 12th Gen (2TB SSD) MECH 15 Core i9 12th Gen (2TB SSD)
Starting Price CHF 3,626
Eluktronics MECH 15 Core i9 12th Gen (1TB SSD) MECH 15 Core i9 12th Gen (1TB SSD)
Starting Price CHF 3,430
Eluktronics MECH 15 Core i7 12th Gen (RTX 3080) MECH 15 Core i7 12th Gen (RTX 3080)
Starting Price CHF 2,822
Eluktronics MECH 15 Core i7 12th Gen (2TB SSD) MECH 15 Core i7 12th Gen (2TB SSD)
Starting Price CHF 2,548
Eluktronics MECH 15 Core i7 12th Gen (RTX 3060) MECH 15 Core i7 12th Gen (RTX 3060)
Starting Price CHF 2,352
Eluktronics MECH 15 Core i7 12th Gen (1TB SSD) MECH 15 Core i7 12th Gen (1TB SSD)
Starting Price CHF 2,156
Eluktronics MECH 15 (Core i9 12th Gen) MECH 15 (Core i9 12th Gen)
Starting Price CHF 3,136
Eluktronics MECH 15 G3R (12th Gen) MECH 15 G3R (12th Gen)
Starting Price CHF 2,744
Eluktronics MECH 15 (Core i7 12th Gen) MECH 15 (Core i7 12th Gen)
Starting Price CHF 2,450
Eluktronics MECH 15 (12th Gen) MECH 15 (12th Gen)
Starting Price CHF 2,058
Eluktronics Max 17 Core i9 12th Gen (2TB SSD) Max 17 Core i9 12th Gen (2TB SSD)
Starting Price CHF 3,822
Eluktronics Max 17 Core i9 12th Gen (1TB SSD) Max 17 Core i9 12th Gen (1TB SSD)
Starting Price CHF 3,430
Eluktronics Max 17 Gaming Laptop Max 17 Gaming Laptop
Starting Price CHF 2,940
Eluktronics Max 17 Core i7 12th Gen (2TB SSD) Max 17 Core i7 12th Gen (2TB SSD)
Starting Price CHF 2,548
Eluktronics Max 17 Core i7 12th Gen (RTX 3060) Max 17 Core i7 12th Gen (RTX 3060)
Starting Price CHF 2,352
Eluktronics Max 17 Core i7 12th Gen (1TB SSD) Max 17 Core i7 12th Gen (1TB SSD)
Starting Price CHF 2,156
Eluktronics Max 17 (Core i9 12th Gen) Max 17 (Core i9 12th Gen)
Starting Price CHF 3,332
Eluktronics Max 17 (Core i7 12th Gen) Max 17 (Core i7 12th Gen)
Starting Price CHF 2,450
Eluktronics Max 17 (12th Gen) Max 17 (12th Gen)
Starting Price CHF 2,058
Eluktronics Prometheus XVII (Ryzen 9 5900HX) Prometheus XVII (Ryzen 9 5900HX)
Starting Price CHF 1,833
Eluktronics Prometheus XVI AMD (RTX 3080) Prometheus XVI AMD (RTX 3080)
Starting Price CHF 2,450
Eluktronics Prometheus XVI AMD (RTX 3070) Prometheus XVI AMD (RTX 3070)
Starting Price CHF 2,646
Eluktronics Prometheus XVI Gaming Laptop Prometheus XVI Gaming Laptop
Starting Price CHF 2,450
Eluktronics Prometheus XVI (AMD) Prometheus XVI (AMD)
Starting Price CHF 2,352
Eluktronics Prometheus XVI Prometheus XVI
Starting Price CHF 2,156
Eluktronics Prometheus XVI (Ryzen 9 5900HX) Prometheus XVI (Ryzen 9 5900HX)
Starting Price CHF 2,058
Eluktronics MECH 15 G3 (Ryzen 9 5900HX) MECH 15 G3 (Ryzen 9 5900HX)
Starting Price CHF 1,764
Eluktronics MAG 15R Core i7 11th Gen (4TB SSD) MAG 15R Core i7 11th Gen (4TB SSD)
Starting Price CHF 3,234
Eluktronics MAG 15R Core i7 11th Gen (2TB SSD) MAG 15R Core i7 11th Gen (2TB SSD)
Starting Price CHF 2,744
Eluktronics MAG 15R Core i7 11th Gen (1TB SSD) MAG 15R Core i7 11th Gen (1TB SSD)
Starting Price CHF 2,450
Eluktronics MAG 15R Core i7 11th Gen (RTX 3070) MAG 15R Core i7 11th Gen (RTX 3070)
Starting Price CHF 2,254
Eluktronics MAG 15R Core i7 11th Gen (RTX 3060) MAG 15R Core i7 11th Gen (RTX 3060)
Starting Price CHF 2,842
Eluktronics MAG 15R Laptop MAG 15R Laptop
Starting Price CHF 2,548
Eluktronics MAG 15R Gaming Laptop MAG 15R Gaming Laptop
Starting Price CHF 2,254
Eluktronics MAG 15R (Core i7 11th Gen) MAG 15R (Core i7 11th Gen)
Starting Price CHF 2,156
Eluktronics MAG 15R MAG 15R
Starting Price CHF 1,960
Eluktronics MAG 15R (11th Gen) MAG 15R (11th Gen)
Starting Price CHF 1,862
Eluktronics Xe 15 (11th Gen) Xe 15 (11th Gen)
Starting Price CHF 1,196
Eluktronics MAX 17 10th Gen MAX 17 10th Gen
Starting Price CHF 1,616
Eluktronics Max 15 10th Gen Max 15 10th Gen
Starting Price CHF 1,518
Eluktronics Mech 15 G3 10th Gen Mech 15 G3 10th Gen
Starting Price CHF 1,950
Eluktronics Max 15 (8TB SSD) Max 15 (8TB SSD)
Starting Price CHF 2,940
Eluktronics Max 15 (4TB SSD) Max 15 (4TB SSD)
Starting Price CHF 1,960
Eluktronics Max 15 (64GB RAM) Max 15 (64GB RAM)
Starting Price CHF 1,666
Eluktronics Max 15 (2TB SSD) Max 15 (2TB SSD)
Starting Price CHF 1,470
Eluktronics Max 15 (32GB RAM) Max 15 (32GB RAM)
Starting Price CHF 1,274
Eluktronics MAX 17 (RTX 2070) MAX 17 (RTX 2070)
Starting Price CHF 1,372
Eluktronics MAX 17 (RTX 2060) MAX 17 (RTX 2060)
Starting Price CHF 1,176
Eluktronics MAX 17 MAX 17
Starting Price CHF 1,078
Eluktronics Max 15 (RTX 2070) Max 15 (RTX 2070)
Starting Price CHF 1,176
Eluktronics Max 15 Max 15
Starting Price CHF 979
Eluktronics 15.6 Core i7 Quad Core 8GB RAM 15.6 Core i7 Quad Core 8GB RAM
Starting Price CHF 539
Eluktronics 13.3 Core i7 8th Gen 8GB RAM 13.3 Core i7 8th Gen 8GB RAM
Starting Price CHF 735